Dan Möller

Erfarenhet

2006 – DMA Lidköping AB

Konstruktör

Konstruktion av specialmaskiner och verktyg i ProEngineer.


1998-2006 LPI Engineering/Mastec LPI Lidköping

Projektledare/Inköpare/Konstruktör

- Arbetade som projektledare i ett utvecklingsprojekt som utförts åt Tetra Pak R&D. Under projektet ansvarade jag för tidsplan/ekonomi och teknik mot kunden. Arbetet innebar arbetsledareansvar, för en projektgrupp på 10-12 personer.

- På företaget har jag aktivt under ca 2 års tid varit med i företagets ledningsgrupp, där jag arbetade med kvalitetsfrågor. Under denna tid sammanställde jag underlag och skrev en projekthandbok, som nu gäller för företaget.

- Under en period av ca 3 år, har jag arbetat med inköpsarbete både i projekt och på företagets inköpsavdelning.

- Konstruktion av specialmaskiner och verktyg i ProEngineer.

1990–1998 Bundy AB Lidköping

Produktionstekniker/Maskinbyggare

- Jag arbetade självständigt med bearbetning och montage av produktionsutrustningar till företagets produktion. I arbetet ingick även verifiering av produktionsprocesser.

- Som produktionstekniker arbetade jag med inriktning automatiserad lödning. Projektledning/kalkylering och anskaffning av dylika utrustningar ingick också i arbetet.

1989–1990 Kinnegrip AB Lidköping

Maskinbyggare/Verktygsmakare

- Under det år jag arbetade på Kinnegrip tog jag självständigt fram svetsfixturer till produktionen av flaklås.

- Slipning av verktyg till pressverkstaden var också en av arbetsuppgifterna.

Utbildning

- 2-årig social linje. 1981-1983 Gymnasieskola Lidköping

- Militärgrundutbildning. 1983-1984

- 2-årig verktygsmakare utbildning. 1987-1989


Annan utbildning

- SKF-lagrens montering, demontering och skötsel. 1991 - SKF

- Praktisk och teoretisk hårdlödningskurs. 1995 - Driesen AB

- Leverantörsamverkan (Prodtek). 1995-11-07 till 1996-06-12 - AMU

- Temperaturmätningsseminarium. 1996 - Inor Process AB

- Tetra Pak Executive Management Training Programme 1999 - Tetra Pak

- Grundkurs Ce-märkning. 2001 - JL Construction

- Kurs Offert Order och Avtal 2004 - Tecknikföretagen

- Pro-E Grundkurs 2005 - PTC

- SKF-lagrens montering, demontering och skötsel. 1991 - SKF

- Praktisk och teoretisk hårdlödningskurs. 1995 - Driesen AB

- Leverantörsamverkan (Prodtek). 1995-11-07 till 1996-06-12 - AMU

- Temperaturmätningsseminarium. 1996 - Inor Process AB

- Tetra Pak Executive Management Training Programme 1999 - Tetra Pak

- Grundkurs Ce-märkning. 2001 - JL Construction

- Kurs Offert Order och Avtal 2004 - Tecknikföretagen

- Pro-E Grundkurs 2005 - PTC

Språkkunskaper

Engelska, flytande i tal och skrift.

Tyska, dock ej flytande.
Entos