Nyhetsarkiv

Dec. 2017. Vår 3:e 3D skrivare för Rapid Prototyping installerad. Vi tar fram prototyper i olka plastmaterial . Maskinens arbetsområde bxhxdjup= 30x30x61cm (12"x12"x61"),

21 November 2014. Lidmaskin AB som från 2011 har varit ett helägt dotterbolag till DMA har nu via fusionering införlivats i DMA. Varumärket Lidmaskin samt KAMA magasin kommer fortsättningvis användas  Lidmaskin från detta datum är en bifirma till DMA.

7 November 2014. DMA Lidköping AB erhåller pris av ALMI som årets tillväxtföretag i Lidköpings kommun.

Mars 2014. 3D skrivare för Rapid Prototyping installerad. Vi tgar fram prototyper i olka plastmaterial . Maskinens arbetsområde bxhxdjup= 12"x8"x12", minsta tjocklek 6/100 (z-led) samt pos.noggranhet inom 2/100 (x/y-led). Vid behov av större prototyper får objeketet delas upp i flera delar.
 

Mars 2013. DMA anställer en servicetekniker/mek.montör, Stefan Hasselblad. Stefan har en mångårig vana från industrin, dels från tid inom underhållsavdelningen på ASKO Cylinda. På senare år höll Stefan på med prod.teknisk arbete på ASKO Cylinda och är där väl bevandrad i dess termer och upplägg.

 

Dec. 2011. DMA Lidköping AB förvärvar återstående 20% av aktieinnehavet i LIDmaskin AB och äger numera LIDmaskin AB till 100%. 
 

Sept. 2011. DMA nyanställer ytterligare en mek.konstruktör, Andreas Edvinsson. Andreas kommer närmast kommer från TI Group Automotive Systems AB i Lidköping där han dels har haft hand om inköp av maskinutrustningar & verktyg samt varit personalansvarig för underhållsavdelningen.

 

Maj 2011. DMA anställer en servicetekniker/mek.montör, Peter Fridh. Peter har en mångårig vana från industrin, dels som NC-operatör  flerop. maskiner samt som verksam inom underhållsavdelningen ASKO Cylinda. Förutom normalt underhållsavdelingsjobb ingick även felsökning  Simens PLCer samt robotprogrammering av ABB robotar i arbetsuppgifterna.

Ny hemsida

2011-04-04

Vi har idag lanserat vår nya hemsida...
» Läs mer
Entos