Historik:

DMA Lidköping AB startades 2004 av några kollegor vilka alla hade en gedigen yrkeserfarenhet efter att under många år arbetat med framtagning av idér och lösningar till svensk industri med verksamheter inom tillverknings-, forodons-, montage- samt livsmedelssektorn, både som konstruktörer och projektledare med totalansvar för installation av utrustningar.

Entos